PENTADS

Hoto VII-K

a) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♐︎ ♒︎
Pentad wanda ba a bayyana shi ba, wanda ke wakiltar Aiya cikin cikakken jiki.
b) ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
An bayyana pentad na duniya, wanda ke wakiltar tsari-numfashi a jiki.
c) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
A bayyane da bayyanan pentads, wakiltar Aiya da tsari-numfashi cikin cikakken jiki.
d) ♉︎ ♍︎ ♏︎ ♑︎ ♓︎
Namiji Na mutum
e) ♉︎ ♋︎ ♍︎ ♏︎ ♓︎
Matan Pan Adam
f) ♉︎ ♋︎ ♍︎ ♏︎ ♑︎ ♓︎
Namiji da mace a cikin jikin mutum.
g) ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Jikin ɗan adam kamar bayyane wanda aka bayyana da bayyanannun sararin samaniya da na maza da mata pentads dake aiki a ciki.