ZODIAC cikin CAN MULKIN MULKIN MULKIN NA SAMA

Fig. VII-B

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎

Daga ɗakin karatu, jiki na zahiri, mutum ta tunanin na iya mika layi zuwa kowane ma'ana in yanayi a kuma danganta ga Hankali, kuma har zuwa ga mara suna maki a Sunan marasa amfani.