HU FU NA HU PHU NA HU .U

Hoto na III

wannan alama yana nuna tabbataccen abu mai ƙarfi-daga jikinsa wanda yake fadada abubuwa, wanda ya kunshi abubuwa masu ganuwa waɗanda suke haskakawa daga abubuwa masu ƙarfi na narkewa, kewaya, tsarin numfashi da tsarin halittar jikin mutum; suna fadada daga 'yan inci zuwa nesa mai nisa, kuma suka zama jiki Yanayi. An yi magana ne game da abubuwa da kuma haske daga wurare dabam dabam, da kuma numfashi tsarin halittar ruwa kamar yadda ruwa yake, iska da kuma manyan jikin ko kuma ɗumbin haske; waɗannan, tare da m-da m jiki ne sama da hudu jiki jiki na mutum.