SIFFOFIN DUNIYA NA SIFFOFIN DUNIYA DA HANYAR HAKA.

Hoto ID

Jikin Jiki na Duniya Jiki na Jiki Radiant yanayin al'amura Yanayi Jihar m Jihar mai ƙarfi Madadin guda huɗu na m jihar

A cikin abubuwa huɗu na madaidaiciyar ƙasa sune taurari, rana, wata, da ƙasa, (Hoto IE).

* * * *

Duk waɗannan jihohin ba za su iya ganuwa ga idanun ɗan adam ba, amma ɗan adam zai iya fahimtar wasu abubuwa na abubuwan da ke cikin yanayi huɗu waɗanda ke ƙasa mai ƙarfi.